5 Μαΐου 2023

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψηφίων της υπ’αριθμ. 1/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147

Βάσει του 269/5-5-2023 πρακτικού συνεδριάσεως ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) και κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν […]
21 Απριλίου 2023

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψηφίων της υπ’αριθμ. 1/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147

Στο πλαίσιο της Β΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147 και βάσει του […]
6 Μαρτίου 2023

Β΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Β΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ […]