17 Νοεμβρίου 2021

Παράταση

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147. Υποβολή αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 23:59:59.
20 Οκτωβρίου 2021

Διευκρίνιση για το Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης

Σημαντική Διευκρίνιση για το Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης: Οι εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης μπορούν να υποβάλουν: α) βεβαίωση εργασίας – απασχόλησης που […]
20 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ” MIS 5035147

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» […]