Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψηφίων της υπ’αριθμ. 1/2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147