Χωρίς κατηγορία

20 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ” MIS 5035147

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» […]