Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψηφίων της υπ’αριθμ. 1/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» MIS 5035147